09 เกวลิน อ่องคล้าย ม.4/1

สวัสดีทุกๆคนค่ะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Blog Kewalin_ELF ค่ะวันอังคาร, กุมภาพันธ์ 17, 2552

วันจันทร์, กุมภาพันธ์ 16, 2552

[งานคอมพิวเตอร์] FriendShip [movie]

ทำเกี่ยวกับเพื่อนทั้งมัธยมต้นและปลาย
ลองไปดูกันนะคะ >>>
http://www.4shared.com/file/87300701/b364f3f3/friendship_dear.html?err=no-sess

วันพุธ, มกราคม 07, 2552

[งานวิชาคอมพิวเตอร์] เฉลยข้อสอบขุดที่ 9 (20ข้อ)


9. คำสั่ง Is เป็นคำสั่งในระบบ UINX คืออะไร
ก. แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน
ข. แสดงข้อความออกทางจอภาพ
ค. ค้นหารูปแบบอักขระในแฟ้ม
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
Ls เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับแสดงแฟ้มข้อมูล (ในทำนองเดียวกับ dir) มากจากคำว่า list
http://www.vwin.co.th/document.php?node=4

24. ถ้าต้องการเข้าไปยัง Directory ที่ต้องการต้องใช้คำสั่งอะไรของ DOS

ก. copy
ข. rd
ค. cd
ง. md
cd เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับเปลี่ยน directory ปัจจุบัน (ในทำนองเดียวกับ cd) มาจากคำว่า change directory
http://www.vwin.co.th/document.php?node=4

29. ไมโครซอฟต์ ได้นำระบบใดมาใช้แทน DOS ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก. Windows
ข. Operating System
ค. Disk Operating System
ง. Graphic User Interface
ระบบปฏิบัติการในรูปแบบของตัวอักษร (Text Mode) ถึงแม้ว่าปัจจุบันระบบคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะใช้ Windows (ระบบรูปภาพ หรือ Graphics Mode) แต่อย่างไรก็ตาม การเรียนการใช้งาน DOS ก็ยังถือว่ามีส่วนสำคัญไม่น้อย ตัวอย่างเช่น การติดตั้ง Windows การแบ่ง harddisk แต่ละ drive (Partition Harddisk)
http://203.146.213.178/childweb/OS/html/level6.html

33. ALU - Arithmetic & Logic Unit คืออะไร
ก. ถนนอิเล็กทรอนิกส์
ข. หน่วยภานในบัส
ค. หน่วยประมวลผลกลาง
ง. หน่ายประมวลผลคณิตศาสตร์
Arithmetic Logic Unit : ALU คือ ส่วนประกอบหลักส่วนหนึ่งของไมโครโปรเซสเซอร์เป็นวงจรลอจิกที่ใช้ประมวลผลข้อมูลหรือหน่วยคำนวณตรรกะ
http://yalor.yru.ac.th/~nipon/Archi_STD43/chapter8/group_02/ajnipon1/ALU.html

36. คำสั่ง MD คือคำสั่งที่ใช้ทำอะไร
ก. เปลี่ยนไดเร็คตอรีที่จะใช้งาน
ข. ใช้พิมพ์ข้อมูลในแฟ้มออกทางจอภาพ
ค. สร้างไดเร็คตอรีขึ้นมาใหม่
ง. ลบไดเร็คตอรีในห้องปัจจุบัน
MD ย่อมาจาก mkdirเป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับการสร้าง directory (ในทำนองเดียวกับ dos) มาจากคำว่า make directory
http://www.vwin.co.th/document.php?node=4

39. คำสั่ง แสดงข้อความที่ต้องการออกทาง สื่อที่ระบุคือคำสั่งใด
ก. REM
ข. ECHO
ค. CALL
ง. PAUSE
echo คือ แสดงข้อความออกทาง standard output

http://www.vwin.co.th/document.php?node=4

51. Unix คืออะไร
ก. ระบบโอเอสในเทคโนโลยีแบบเปิด
ข. ระบบที่ไม่ต้องผูกติดกับระบบใดระบบหนึ่ง
ค. ระบบที่ออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ใด้หลายคนในเวลาเดียวกัน
ง. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
Unix เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Multi User และ Multi Tasking ซึ่งแตกต่างจาก Window ที่เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Multi Tasking แต่ไม่เป็น Multi User กล่าวคือ ณ เวลาหนึ่งๆ บนระบบ Unix จะมีผู้ใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้มากกว่า 1 คนพร้อมกัน ทำให้ Unix มีระบบการจัดการ Permission และระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดีกว่าและซับซ้อนกว่า DOS/Window
http://www.vwin.co.th/document.php?node=4

58. คำสั่ง rm คือคำสั่งอะไรในยูนิกซ์
ก. การคัดลอกแฟ้ม
ข. การลบแฟ้ม
ค. การดูข้อความในแฟ้ม
ง. การสร้างห้องไว้เก็บแฟ้ม
Rm เป็นคำสั่งที่ใช้สำหรับลบแฟ้มข้อมูล (ในทำนองเดียวกับ del) มาจากคำว่า remove
http://www.vwin.co.th/document.php?node=4

60. คำสั่ง man คือทำสั่งทำหน้าที่ใด
ก. แสดงรายชื่อในห้องปัจจุบัน
ข. แสดงข้อความออกทางจอภาพ
ค. แสดงคำอธิบายคำสั่งต่างๆ เพิ่มเติมหากไม่เข้าใจ
ง. แสดงคำสั่งที่กำลังถูกประมวลผลอยู่
man เพื่อใช้แสดงรายละเอียดข้อมูลของคำสั่ง หรือ วิธีการใช้แฟ้มข้อมูลต่างๆ มาจากคำว่า manual
http://www.vwin.co.th/document.php?node=4

64. Multiprogramming คือระบบใด
ก. ระบบการประมวลผลแบบออนไลน์
ข. ระบบการประมวลผลแบบหลายโปรแกรม
ค. ระบบการประมวลผลแบบการแบ่งเวลา
. ระบบการประมวลผลแบบเชิงกลุ่ม
Multiprogramming หมายถึง การที่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวสามารถทำโปรแกรมพร้อมกันได้มากกว่า 2 โปรแกรมขึ้นไป เช่น ในขณะที่อ่านโปรแกรมหนึ่งเข้าไปเก็บ หน่วยประมวลผลก็ประมลผลข้อมูลของอีกโปรแกรมหนึ่งไปพร้อม ๆ กัน และหน่วยแสดงผลก็อาจแสดงผลที่ได้รับจากการทำโปรแกรมก่อนหน้านั้น (อันที่จริง ไม่ใช่การประมวลผลโปรแกรมพร้อมกัน เพียงแต่หน่วยต่าง ๆ ทำงานพร้อม ๆ กัน เท่านั้น)


65. Sequential File คือการจัดแฟ้มข้อมูลแบบใด
ก. แบบสุ่ม
ข. แบบเชิงดัชนี
ค. แบบเรียงลำดับ
ง. แบบค้นหาข้อมูล
Sequential File Characteristics เป็นโครงสร้างที่เก่าแก่ที่สุด กำเนิดมาพร้อมกับเทป สามารถเก็บได้ทั้งใน Sequential Access Storage Device และ Direct Access Storage Device เข้าถึงข้อมูลแบบลำดับ (Sequential Access)
การเรียงลำดับของเรคคอร์ดแบบ Physical และแบบ Logical เหมือนกันทุกประการ สามารถใช้ได้ทั้งเรคคอร์ดแบบ Fixed Length
และแบบ Variable Length

68. ระบบใดที่เป็นต้นกำเนิดของศาสตร์ทางระบบปฏิบัติการ?

ก. ระบบ off-line
ข. ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง
ค. ระบบ buffering
ง. ระบบแบ่งเวลา
ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming)
การทำงานที่โหลดโปรแกรมไปไว้ในหน่วยความจำหลัก และพร้อมที่จะประมวลผลได้ทันที ระบบปฏิบัติการจะเลือกงานเข้าไปประมวลผลจนกว่าจะหยุดคอยงานบางอย่าง ในช่วงที่หยุดรอจะดึงงานเข้าไปประมวลผลต่อทันที ทำให้มีการใช้ซีพียูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
http://www.thaiall.com/os/os01.htm

69. บัตรเจาะ (punched card ) เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอะไร

ก. บัตรบีทีเอ็ม
ข. บัตรฮอลเลอริท
ค. บัตรเทอร์มินัล
ง. บัตรเอ็มแอนด์เอ็ม
พ.ศ. 2423 Dr. Herman Hollerith นักสถิติชาวอเมริกันได้ประดิษฐ์เครื่องประมวลผลทางสถิติเครื่องแรก ซึ่งใช้กับบัตรเจาะรู ซึ่งได้ถูกนำมาใช้ในงานสำรวจสำมะโนประชากรของสหรัฐอเมริกา เรียกบัตรเจาะรูนี้ว่า บัตรฮอลเลอริท หรือบัตรไอบีเอ็ม เพราะผู้ผลิตคือบริษัท ไอบีเอ็ม
http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/hardware/orgin_com.htm

70. ลักษณะการทำงานแบบป้อนงานเป็นกลุ่มตรงกับคำศัพท์ในข้อใด?
ก. batch procesing
ข. terminal
ค. direct access
ง. group procesing
การป้อนงานแบบกลุ่มโดยอัตโนมัติ (Automatic batch processing)
http://www.thaiall.com/os/os01.htm

72. ข้อใดคืองานประเภทระบบตอบสนองฉับพลัน ( real-time system )?

ก. การตรวจสอบดูแลคนไข้
ข. การควบคุมระบบโรงงาน
ค. การบันทึกข้อมูลในการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ง. ถูกทุกข้อ
ระบบเรียลไทม์ (Real-time system)
จุดประสงค์อีกอย่างหนึ่งของ ระบบปฏิบัติการ คือ ระบบเวลาจริง(Real-time system) หมายถึงการตอบสนองทันที เช่นระบบ Sensor ที่ส่งข้อมูลให้คอมพิวเตอร์ เครื่องมือทดลองทางวิทยาศาสตร์ ระบบภาพทางการแพทย์ ระบบควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบหัวฉีดในรถยนต์ ระบบควบคุมการยิง ระบบแขนกล และเครื่องใช้ในครัวเรือนทั้งหมด
http://www.thaiall.com/os/os01.htm

74. GUI เป็นระบบปฏิบัติการแบบใด

ก. แบบพิมพ์งาน
ข. แบบการคำนวณ
ค. แบบการนำเสนอผลงาน
ง. แบบกราฟิก
GUI ย่อมาจาก Graphical User Interface (ซึ่งในรายงานฉบับนี้ขอแปลว่าโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้แบบกราฟ) คือโปรแกรมโต้ตอบกับผู้ใช้ซึ่งถูกสร้างจากวัตถุแบบกราฟ
http://www.student.chula.ac.th/~48704370/what%20is%20GUI.htm

88. อะไรคือหัวใจของเครื่อง PC

ก. เอ็มเอสดอส
ข. ไมโครคอมพิวเตอร์
ค. ไมโครโปรเซสเซอร์
ง. ไมโครฟิล์ม
หัวใจของเครื่อง PCคือไมโครซอฟโปรเซสเซอร์ หรือหน่วยประมวลผลกลาง ( CPU - CONTRAL PROCESSING UNIT) ซึ่งเป็นชิปในการประมวลผลข้อมูลจริง
http://banrong.blogspot.com/2008/02/2-pc-bus-cpu-8088-microprocesser-8088.html

92. มัลติทาสก์กิ้ง คืออะไร

ก. การทำงานได้เร็วและยืดหยุ่น
ข. ความไม่สามารถทำงานร่วมกันได้
ค. การทำงานในอัตราต่ำสุด 6 MHz
ง. การทำงานหลายอย่างได้พร้อมกัน
Multitasking คือการทำงาน หรือทำกิจกรรมต่างๆภายในเวลาเดียวกัน เช่น เขียนโปรแกรมไปเช็คอีเมล์ไป ขับรถไปคุยโทรศัพท์ไป ใช้ sms ในระหว่างที่เดินข้ามถนนและฟัง iPod ไปด้วย เป็นต้น
http://cp101km.swu.ac.th/index.php/511010346_มัลติทาสก์กิง

95. การเชื่อมต่อ SCSI จะทำการต่อคอนโทรลเลอร์เข้ากับอะไรของคอมพิวเตอร์

ก. Router
ข. Bus
ค. Modem
ง. Cable
อุปกรณ์แบบ SCSI สามารถติดต่อกับ CPU ได้อย่างอิสระโดยผ่าน บัส SCSI เพราะว่าอุปกรณ์ทุกชนิดในคอมพิวเตอร์จะมีตัวควบคุมที่ฝังอยู่ การรับ-ส่งข้อมูลก็จะสามารถทำได้ที่ความเร็วสูงระหว่างอุปกรณ์เหล่านี้โดยไม่ใช้กำลังของ CPU เลย ไดร์ฟแบบ IDE ก็เหมือนกันคือใช้ตัวควบคุมนี้ แต่ว่ามันไม่สามารถทำงานได้ในเวลาเดียวกัน และไม่สนับสนุนคำสั่งแบบหลายๆ คำสั่งได้
http://203.157.115.5/ssj/computer/scsi-ide.htm

96. ชิคาโกเป็นชื่อเล่นของ Windows รุ่นใด

ก. windows 95
ข. windows 97
ค. windows me
ง. windows xp
(Windows 95, ชื่อรหัส: Chicago - "ชิคาโก") เป็นระบบปฏิบัติการกูอี้ ออกแบบสำหรับผู้ใช้ทั่วไป พัฒนาโดยไมโครซอฟท์
http://th.wikipedia.org/wiki/Windows_95วันจันทร์, มกราคม 05, 2552

[งานวิชาภาษาไทย] กาพท์ยานี 11

กาพท์ยานี 11 ในหัวข้อ ชาวนา

ข้าวทุกเม็ดล้วนมีค่า กว่าได้มานั้นแสนเข็ญ
จากเมล็ดเติบโตเป็น กล้าน้อยๆเขียวขจี
หยาดเหงื่อของชาวนา หลั่งไหลมาล้วนมี
ก่อเกิดชีวิตนี้ ที่มั่งมีและยืนยง

ข้าพเจ้าได้แต่งคู่กับ นางสาวภัทรพรรณ เอี่ยมภูมิ

วันอาทิตย์, มกราคม 04, 2552

[งานวิชาภาษาอังกฤษ] Student weekly1

Gone Fishing
Student weekly team visit to Siam Ocean World at Siam Paragon. They tell that you can see many marine animals without getting feet wet.
In water zone, they saw a lot of kind of marine animals about marine life. Their guide told them about the different type of each animal. For example the otters, penguins, and sea turtles will move active when feeding time.
In feeding Frenzy, the visit will watch a feeding show at the 8 meters-deep. When they feeding, a lot of fish come around the feeder.
And after that, Student weekly team went behind the scenes to see the day-to-day operations of Siam Ocean World.
In the end they told that they can saw the amazing marine animals without getting wet.

วันพฤหัสบดี, มกราคม 01, 2552

Happy New Year 2009!!


Happy New Year 2009!! นะคะเพื่อนๆทุกคน
ปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนพบเจอแต่สิ่งดีๆ มีความสุข สุขภาพร่างกายแข็งแรง รำรวยเงินทอง ได้เกรดดีๆกันทุกๆคนนะคะ

วันอาทิตย์, ธันวาคม 21, 2551

[My Diary] ไปงานปีใหม่กับตึกแม่

หลังจากผ่านการสอบมาอย่างยากเย็น ในที่สุดก็สอบเสร็จสักที เรื่องคะแนนคงรู้อย่างเป็นทางการในอาทิตย์ต่อไป
และในวันเสาร์(20/12/08)ที่ผ่านมาข้าพเจ้าก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวในงานปีใหม่ทีทางตึกของคุณแม่จัดขึ้น ซึ่งปกติก็ไปกับแม่และน้องทุกๆปีอยู่แล้ว สำหรับปีนี้ก็ได้ไปจัดกันที่แก่งกระจาน
เริ่มแรกของการเดินทางก็ไปไหว้พระกันที่วัดพระนอนแล้วก็มีกิจกรรมเล่นเกมส์ของเหล่าเจ้าหน้าที่ของตึก หลังจากนั้นก็ไปต่อที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง
จนสุดท้ายก็ไปถึงที่หมายคือที่เรือนระบินรีสอร์ท ที่นั้นติดริมน้ำ ติดภูเขา แต่ที่พักก็สะดวกสบายใช้ได้เลยทีเดียว พอไปถึงก็ต้องเพิ่มกำลังกันด้วยอาหารกลางวันก่อนจะแยกย้ายกันไปพักผ่อน ช่วงเย็นๆก็เริ่มมีการแข่งขันเล่นเกมส์ต่างๆ ข้าพเจ้าก็เข้าไปช่วยแม่เล่นบ้าง เก็บภาพบ้าง หลังจากเหน็ดเหนื่อยกับการเล่นเกมส์เหล่าเจ้าหน้าที่ก็ไปเตรียวการแสดงของแต่ละกลุ่มซึ่งทางด้านของแม่ข้าพเจ้าก็มีเช่นกัน ข้าพเจ้าก็ไปช่วยคุณแม่แต่งตัว ส่วนช่วงการแสดงก็ทำหน้าที่เป็นตากล้อง ถ่ายทั้งวีดีโอและภาพนิ่งจนการ์ดเต็มเลย แต่ตอนแสดงเป็นช่วงกลางคืนประกอบกับแสงสว่างโดยรอบมีน้อยจึงทำให้ภาพที่ออกมาไม่ชัดนัก
ต่อมาก็มีการแสดงของกลุ่มอื่นๆสลับกับการจักฉลาก เล่นเกมส์ และสิ่งที่น่าลุ้นมากที่สุดคือการเฉลย Buddy ซึ่งมีกติกาว่า หากผู้ใดที่ทาย Buddy ของตัวเองผิดก็จะถูกลงโทษด้วยการเต้นจนกว่าจะถ่ายถูก ซึ่งเรียกความสนุกสนานได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ผ่านไปซักพักข้าพเจ้ารู้สึกหนาวมากๆ ที่นั้นน้ำค้างแรงมากๆเลย จึงขอแม่ไปอาบน้ำก่อน หลังจากนั้นก็ย้ายสัมภาระไปที่พัก อาการช่วงกลางคืนที่นั้นดีมากๆ ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาว สวยสุดๆเลย
พอรุ่งเช้าก็ตื่นขึ้นมาพบกับอาการที่เย็นเช่นกับเมื่อกลางคืนแต่ะน้อยกว่าเล็กน้อย ช่วงทานอาหารเช้าพวกผู้ใหญ่ก็ทยอยกันลงมาคุยกันเรื่องๆต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืน สนุกสนานกันมากมาย พอสายๆอาการก็เริ่มร้อนขึ้นด้วยแสงแดดข้าพเจ้าก็เตรียมเก็บของและกลับบ้าน
ถึงจะเป็นงานปีใหม่ของเหล่าผู้ใหญ่แต่ข้าพเจ้าก็รู้สึกสนุกไม่น้อย ถือเป็นการคลายเครียดหลังการสอบได้อีกด้วย ^O^